Blast The Walls benefiet festival

Hierbij wil ik iedereen hartelijk danken voor jullie inzet voor het slagen van het Blast the Walls Festival.
Dit heeft mij persoonlijk zeer geraakt dat zoveel mensen zo hard hebben gewerkt om het festival te doen laten slagen.
MS is een verschrikkelijk en onvoorspelbare ziekte waarvoor helaas nog steeds geen genezing is.
Ik hoop dat met deze bijdrage, voor iedereen die moet leven met MS, de oplossing een stap dichterbij komt.
Wij kijken terug op een super gezellig feest in de Xinix samen met GorcumLive.
Zonder al deze steun was dit niet gelukt.

Nogmaals hartelijke dank aan iedereen.

Arjan Temme