Word vrijwilliger bij Gorcum Live

Gorcum Live, dat zijn jij en ik! Met elkaar een leuke avond neer zetten. Heb je ervaring of juist niet? Maakt niet uit, iedereen is welkom. Zou je eens graag mee willen kijken of helpen. Mail ons dan via het onderstaande formulier.

Vacatures

» Vacature PR / Social-media

Vacature PR / Social-media
• Zorgt voor de externe communicatie via sociale media, kranten, website en drukwerk over events
• Zorgt dat de naamsbekendheid wordt vergroot en neemt initiatieven hiertoe
• Organiseert externe acties

« sluit vacature

» Vacature Boeker

Vacature Boeker
• Zorgt voor de boekingen van de bands/optreden
• Onderhoud contacten met potentiële bands/netwerken
• Zorgt voor een afwisselend programma, afgestemd op de behoefte van de leden

« sluit vacature

» Vacature Vormgever

Vacature Vormgever
• Zorgt voor de lay-out van de posters/flyers
• Bewaakt de huisstijl van GorcumLive

« sluit vacature

» Vacature Voorzitter

Vacature Voorzitter
• Heeft algemene leiding van de vereniging + bestuur
• Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe
• Overlegt met officiële instanties
• Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement
• Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering

« sluit vacature

» Vacatures Techniek: stagecrew / licht / geluid

Vacatures Techniek: Stagecrew / licht / geluid
Techniek medewerker
• Adviseren over de aanschaf en opstellen apparatuur en technische inrichting pand, podium, geluidsapparatuur en licht
• Regelen onderhoud voor aanwezige apparatuur
• Aansturen van technische vrijwilligers, zodat zij hun taak inhoudelijk kunnen uitvoeren

Stagecrew medewerker
• Zorgt er voor dat de apparatuur op het podium klaarstaat als de band moet beginnen met de soundcheck
• Zorgt ervoor dat de apparatuur na het optreden weer opgeruimd wordt

Geluids- en lichttechniek
• Zorgt er voor het geluid cq. licht is afgestemd op de band en houdt dat gedurende de avond in de gaten en stelt het eventueel bij

« sluit vacature

» Vacature Penningmeester

Vacature Penningmeester
• Voert de financiële administratie
• Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging
• Stelt financiële overzichten op
• Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag
• Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen
• Begroot inkomsten en uitgaven en voert op de activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit
• Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken
• Onderhoudt contacten met (geworven) sponsoren en subsidieverstrekkers

« sluit vacature

Andere voorbeelden van wat je mogelijk zou kunnen doen: Bardienst, glazen ophalen, kassa (entree en muntjes), verspreiden van posters / flyers, online en offline promotie, stukjes schrijven voor de site/krant/social media, gastvrouw of heer, aankondigen bands en er is natuurlijk nog veel meer mogelijk, want wie weet heb je zelf nog een goed idee!

Vrijwilliger worden / reageren op een vacature

    Naam *

    Telefoonnummer *

    E-mail adres *

    Heb je vragen, stel ze gerust. Reageer je op een vacature, geef dat even aan in de tekst.